• Fiskeriet må først påbegyndes, når betalingen er gennemført. Køb af adgang til fiskeriet skal foregå ved selvbetjening. Der kan Ikke betales med kontanter ved selvbetjening.
 • Der må fiskes fra 30 min. før solopgang og til 30 min. efter solnedgang.
 • Det er tilladt at vælge en plads og derefter gennemføre betaling inden for 10 minutter.
 • Fiskekort er personlige og må kun bruges af kortindehaveren. Ikke fiskende gæster må gerne opholde sig på den valgte plads, men ikke optage øvrige pladser.
 • Der må fiskes med én fiskestang med max. én krog pr. indløst fiskekort. Og kun fiskeri med krog og line er tilladt.
 • Det er ikke muligt at forlænge tiden på et fiskekort. Ønsker man at forlænge sit fiskeri, skal der købes et nyt fiskekort.
 • Ved køb af børnefiskekort, skal der fiskes sammen med en person med alm. fiskekort, på den samme plads. Et barn med gyldigt børnefiskekort, må gerne dele fiskestang med et ikke fiskende barn.
 • Det er kun ørreder og solskinsbars der må aflives eller hjemtages. Alle øvrige arter skal genudsættes straks efter evt. fangst.
 • Når det tilladte antal fisk, i henhold til købte fiskekort er fanget, skal fiskeriet ophøre og pladsen skal forlades.
 • Catch and release er tilladt, når fiskene afkroges i og ikke tages op af vandet.
 • Forfodring og brug af levende agn er ikke tilladt. Dog må der benyttes levende regnorme.
 • Der er ikke tilladt at rense fisk i området.
 • Der må ikke efterlades affald i området, og de opstillede affaldsstativer skal benyttes.
 • Bevidst fejlkrogning eller rykfiskeri er ikke tilladt.
 • Unødigt støj samt brug af åben ild er ikke tilladt. Hunde skal føres i snor og må ikke være til gene for andre gæster.

!! Brud på ovenstående regler, kan medføre bortvisning og evt. karantæne fra området.