Regler

Alt fiskeri er ‘catch and release’, og alle fangne fisk skal derfor genudsættes hurtigst muligt efter fangst, i levende og uskadt tilstand. Det er ikke tilladt at opbevare fisk i sacks eller slings. Dog må fisk opbevares kort tid i sling eller net, ved forberedelse til fotografering. Sørg for at finner ligger langs siden på fisken, og vægten er ligeligt fordelt, når fisken løftes. Det er ikke tilladt at fjerne fisk fra området.

Alle fisk skal håndteres så skånsomt og hurtigt som mulig på land, både ved landing, vejning og eventuel fotografering. Afkrogningsmåtte/craddle i et ansvarligt design, er derfor påkrævet til håndtering af alle fisk.

Tackler skal være safety tackler, således at fisken har mulighed for at blive fri fra blyet, hvis linen skulle knække. Hvis der anvendes helikopter rigs skal perlerne glide frit på linen. Kroge skal være uden modhager(barbless eller micro barbed). Hovedliner skal være minimum 0.40 mm nylon, eller kraftigere fletline. Ved brug af fletline, skal der benyttes tubing til beskyttelse af fisken under fighten.

Net, afkrogningsmåtte og slings er til rådighed på alle pladser ved Store sø. Ved brug af eget udstyr, der skal i berøring med fisk, SKAL dette desinficeres i desinfektionskar opstillet ved søerne, inden fiskeriet startes.

Der må benyttes boilies, pellets, partikler og naturlige agn til fiskeriet. Dog må der ikke benyttes ubehandlede partikler, eller partikler, boilies, pellets eller lignende der er mugne, oxideret eller på anden måde dårlige. Udefrakommende levende agnfisk eller lignende må ikke tilføres søerne under nogle omstændigheder.

Der må benyttes baitboats. Gummibåde og mindre joller op til 3 meter i længde, må i særlige tilfælde benyttes til frigørelse af fisk der sidder i fx. grøde, men IKKE til udlægning af tackler, fodring og lign. Disse må dog kun være fremdrevet af årer eller elmotor.

Fiskeri fra pladserne skal foregå inden for de på oversigtskortet angivne linier.

Fiskeri efter gedder og aborrer må kun foregå i perioden 15. november til 14. marts.

Unødig støj og høj musik, samt at være andre gæster til gene, er ikke tilladt.

Brug af åben ild er ikke tilladt. Der må benyttes gasblus og spritbrændere, med behørig fornuft og forsigtighed.

Affald må kun efterlades i de opstillede affaldsstativer, og ikke i naturen.

Al færdsel i området er på eget ansvar.

-Det er den enkelte gæsts ansvar at overholde gældende regler, og overskridelser af disse kan medføre bortvisning!